Showing all 1 result

Xe nâng tay cao

Tải trọng nâng : 1 tấn; 1.5 tấn, 2 tấn, 3 tấn…

Chiều cao nâng : 1.6m; 2m; 2.5m, 3m.

Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết.