Chuyển khoản ngân hàng

 • BIDV

  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

  – Chủ tài khoản: Lê Thị Lâm Đệ

  – Mã số tài khoản: 36810000141237

  – Chi nhánh: Tân Bình- Hồ Chí Minh

 • Techcombank

  Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK

  – Chủ tài khoản: Lê Thị Lâm Đệ

  – Mã số tài khoản: 19032184459019

  – Chi nhánh: Hồ Chí Minh

 • Achaubank

  Ngân hàng Á Châu – ACB

  – Chủ tài khoản: Lê Thị Lâm Đệ

  – Mã số tài khoản: 311798888

  – Chi nhánh: Hồ Chí Minh